Popiežius paskelbs penkiolika naujų šventųjų

akutisPopiežius Pranciškus pirmadienio, liepos 1-osios rytą, vadovavo konsistorijai dėl naujų šventųjų skelbimo.

Konsistorijos metu priimtas sprendimas dėl penkiolikos palaimintųjų, įskaitant vienuolikos kankinių, kanonizavimo. Popiežiaus sprendimu, keturiolikos palaimintųjų vardai bus įrašyti į šventųjų sąrašą spalio 20 d. Dėl vieno būsimo šventojo – palaimintojo Karolio Akučio – kanonizavimo datos popiežius nuspręs vėliau.

Konsistorijoje dalyvavę kardinolai pritarė, kad popiežius Bažnyčios šventaisiais paskelbtų vienuolika palaimintųjų kankinių, įskaitant aštuonis brolius pranciškonus – t. Emanuelį Ruizą ir jo likimo draugus bei tris pasauliečius maronitus Pranciškų, Motį ir Rafaelį Masabkį – visi jie pelnė kankinio vainiką XIX a. Sirijoje, ir kitus keturis palaimintuosius: kunigą ir vienuolijų steigėją Juozapą Allamano, dvi kongregacijos steigėjas s. Marie-Leonie Paradis ir s. Elena Guerra bei jaunuolį pasaulietį penkiolikmetį Karolį Acutį.

1991 m. Londone gimęs, tačiau Milane augęs ir didžiąją dalį gyvenimo ten praleidęs K. Akutis 2006 m. mirė Moncoje nuo leukemijos pasekmių. Palaidotas tėvonijoje Bieloje, tačiau po metų, sklindant šventumo garsui ir vykdant jaunuolio norą, buvo perlaidotas Asyžiaus, kur praleisdavo vasaros atostogas, kapinėse. Šventajam Sostui paskelbus dekretą dėl jaunuolio pavyzdingo krikščioniškojo gyvenimo – jo dorybių herojiškumo laipsnio – K. Akučio žemiški palaikai perkelti iš Asyžiaus miesto kapinių į Rūbų atidavimo šventovę, Asyžiaus Didžiosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje.

Per internetą apaštalavusio, vargšams atjautaus ir pamaldaus jaunuolio Karolio Akučiuo beatifikacijos ir kanonizacijos byloje įrašyti du jo užtarimu įvykę ir Vatikano diskasterijos patvirtinti stebuklai. Popiežius Pranciškus paskelbė K. Akutį palaimintuoju 2020 m. spalio 12 d.  Beatifikacijos apeigos įvyko Asyžiuje.

Bažnyčios liturgija pal. Karolį Akutį mini jo užgimimo dangui dieną – spalio 12-ąją.

(SAK / Vatican News) nuotr.: Sarkofagas su pal. K. Akučio palaikais Asyžiuje

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode